Συστήματα γραμμής πεπιεσμένου αέρα

Ένας διαχωριστής νερού  βρίσκεται επίσης απευθείας  μετά τον συμπιεστή  τύπου κοχλία για 98% προκαταρκτικό διαχωρισμό νερού. Ο συμπιεσμένος αέρας τότε φθάνει με πίεση στο δοχείο  το οποίο είναι εξοπλισμένο με ελεγχόμενη  συσκευή για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων. Από το δοχείο, η ροή κατευθύνεται μέσω  φίλτρου  στον ξηραντήρα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε καθαρότητα μετά από τον ξηραντήρα έχουμε το νανοφίλτρο   διαχωρίζοντας πολύ λεπτά σωματίδια  και μετά το φίλτρο ενεργού άνθρακα  για τον διαχωρισμό των ατμών ελαίου και των οσμών. Μπορούν να συνδυαστούν και  συμπιεστές  εμβολοφόροι. Τα βοηθητικά εξαρτήματα μπορείτε να τα βρείτε στον κατάλογο της AIRCRAFT.

1-Φυγοκεντρικός διαχωριστής.

2-3-Ηλεκτρονική αυτόματη αφυδάτωση.

4-Εξαρτήματα για το αεροφυλάκιο.

5- Συσκευή διαχωρισμού λαδιού νερού.

6-Προ φίλτρο διαχωρίζει σωματίδια μέχρι 1 μm. Υγρή και στεγνή λειτουργία.

7-Ξηραντήρας.

8-Bypass.

9-Νάνο φίλτρο διαχωρίζει σωματίδια 0,01 μm. Υγρή και στεγνή λειτουργία.

10-Φίλτρο carbon ενεργού άνθρακα διαχωρίζει σωματίδια 0,005 μm. Απορρόφηση ατμών λαδιού.

11-Εξοικονόμηση ενέργειας