Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με το DIN ISO 8573

Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με το DIN ISO 8573-1 κάνει  πιο εύκολο για τους χρήστες να καθορίσουν τις απαιτήσεις και  να επιλέξουν  τα κατάλληλα εξαρτήματα. Το πρότυπο βασίζεται
στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, οι οποίες  είναι καθορισμένες  στα επιτρεπόμενα όρια σε σχέση με την καθαρότητα του πεπιεσμένου αέρα για  τα μηχανήματα. Το πρότυπο DIN ISO 8573-1 ορίζει την  ποιότητα του αέρα όσον αφορά: Περιεκτικότητα σε έλαιο. Προσδιορισμός των υπολειμμάτων αερολυμάτων και υδρογονάνθρακες που ενδέχεται να υπάρχουν στον πεπιεσμένο αέρα. Μέγεθος σωματιδίων και πυκνότητα. Καθορισμός μεγέθους και συγκέντρωση στερεών σωματιδίων που μπορεί να περιέχονται στον πεπιεσμένο αέρα. Σημείο δρόσου πίεσης. Προδιαγραφή της θερμοκρασίας προς την οποία είναι δυνατή η ψύξη του πεπιεσμένου αέρα χωρίς τους υδρατμούς που περιέχονται στο συμπύκνωμα.

1-Φυγοκεντρικός διαχωριστής

2- Προ φίλτρο διαχωρίζει σωματίδια μέχρι 1 μm. Υγρή και στεγνή λειτουργία.

3- Μικρό φίλτρο διαχωρίζει σωματίδια μέχρι 0,1 μm. Υγρή και στεγνή λειτουργία.

4- Νάνο φίλτρο διαχωρίζει σωματίδια 0,01 μm. Υγρή και στεγνή λειτουργία.

5- Φίλτρο carbon ενεργού άνθρακα διαχωρίζει σωματίδια 0,005 μm. Απορρόφηση ατμών λαδιού.

6- Συσκευή διαχωρισμού λαδιού νερού.

7- Αυτόματος ηλεκτρονικός μηχανισμός  αφαίρεσης συμπυκνωμάτων.

8- Εξοικονομητής ενέργειας